Nationale Siegerschau in Leipzig 2022
0,1 a Weissschlag blaugehämmert G. Noll

0,1 a Weissschlag blaugehämmert G. Noll

0,1 j Kalotte rot T. Schmidtmann

0,1 j Kalotte rot T. Schmidtmann

1,0 a blaufahl F. Stern

1,0 a blaufahl F. Stern

1,0 a blaufahl F. Stern_

1,0 a blaufahl F. Stern_

1,0 a hellgrau_dunkelgesaeumt T. Schmidtmann (2)

1,0 a hellgrau_dunkelgesaeumt T. Schmidtmann (2)

1,0 a hellgrau_dunkelgesaeumt T. Schmidtmann

1,0 a hellgrau_dunkelgesaeumt T. Schmidtmann

1,0 a Weissschlag schwarz T. Weiss

1,0 a Weissschlag schwarz T. Weiss

1,0 j belatscht rot T. Weiss

1,0 j belatscht rot T. Weiss

IMG 0,1 a blau F. Stern

IMG 0,1 a blau F. Stern

v.l. Projahn_Weiss_Eckstein_Stern

v.l. Projahn_Weiss_Eckstein_Stern

Created using Image Gallery Maker